Przejdź do treści
Home » WIADOMOŚCI Z UK » Wielka Brytania: Ważne zalecenia dla mieszkańców oraz podróżujących do UK w związku z epidemią Covid-19

Wielka Brytania: Ważne zalecenia dla mieszkańców oraz podróżujących do UK w związku z epidemią Covid-19

Ambasada RP w Wielkiej Brytanii opublikowała nowy komunikat dotyczący obowiązujących obecnie w Wielkiej Brytanii ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zaleceń i wymogów dot. osób podróżujących do Zjednoczonego Królestwa. Komunikat w pełnym brzmieniu dostępny jest na stronie placówki: Koronawirus w Wielkiej Brytanii – zalecenia dla mieszkańców oraz podróżujących

Poniżej publikujemy ważniejsze informacje zamieszczone przez polską placówkę:

Od 1 czerwca na terenie Anglii rozszerzone zostają możliwości spotkań z członkami innych gospodarstw domowych i uprawiania sportu poza miejscem zamieszkania.

Rząd brytyjski przypomina, że najlepszym sposobem na walkę z koronawirusem jest pozostanie w domu jako czynność domyślna, lecz dozwolone jest przebywanie na dworze bez ograniczeń czasowych, z zastosowaniem zasad dystansu społecznego.

Do sześciu osób z różnych domostw może spotykać się na zewnątrz (zarówno w parkach i innych publicznych przestrzeniach, jak i w prywatnych ogrodach i ogródkach), przy zachowaniu odległości dwóch metrów pomiędzy poszczególnymi osobami. Należy unikać następujących po sobie spotkań z przedstawicielami kilki gospodarstw domowych. Osoby nie powinny znajdować się w innych domach swoich przyjaciół i rodzin, chyba że jest to konieczne do uzyskania dostępu do ogrodu, w którym mogą z tymi przyjaciółmi i rodzinami przebywać. Nie można też nocować poza miejscem stałego zamieszkania.

Dozwolone jest opalanie się w lokalnych parkach, podróżowanie do innych destynacji w celu uprawiania sportu oraz uprawianie sportów grupowych na świeżym powietrzu w grupie liczącej maks. sześć osób z różnych gospodarstw domowych z zachowaniem odległości 2m pomiędzy poszczególnymi osobami.

Podczas wyjścia poza dom należy trzymać dystans 2m od drugiej osoby. Wyjątkiem jest przebywanie z osobami, z którymi się mieszka lub ze współpracownikami. W razie zaobserwowania nielegalnych zgromadzeń policja może „pouczyć” ludzi, aby powrócili do domu lub się rozproszyli. Może też zostać nałożona grzywna w wysokości 30 GBP, która w razie niezapłacenia w ciągu 14 dni może wzrosnąć do 60 GBP. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, grzywna wyniesie 120 GBP. Odmowa zapłaty spowoduje skierowanie sprawy do sądu, który może nałożyć znacznie wyższe grzywny. Prokuratura ogłosiła także, że grożenie zarażeniem koronawirusem (w tym poprzez kasłanie w kierunku drugiej osoby) będzie traktowane jako napaść i może być karane pozbawieniem wolności do 2 lat. Rząd przewiduje zwiększenie wysokości kar dla osób łamiących reguły dystansowania społecznego.

W Szkocji można bez ograniczeń wykonywać ćwiczenia na świeżym powietrzu, w tym uprawiać niektóre sporty; korzystać z parków (także np. siedzenie i opalanie się) i centrów rekreacji na świeżym powietrzu w bliskiej odległości od ośrodka życia własnymi środkami transportu, np. rower, pieszo, samochodem; spotykać się w małych grupach (maks. z dwóch gospodarstw domowych, do 8 osób), tylko na świeżym powietrzu przy zachowaniu 2m odległości.

W Walii przedstawiciele dwóch gospodarstw domowych w odległości pięciu mil mogą spotykać się na świeżym powietrzu, przestrzegając przy tym zasad dystansowania społecznego.

W Irlandii Północnej do sześciu przedstawicieli różnych gospodarstw domowych może spotykać się na świeżym powietrzu, przestrzegając przy tym zasad dystansowania społecznego.

Brytyjski rząd zaleca, aby zasłaniać twarz w zamkniętych przestrzeniach publicznych, takich jak sklepy, pociągi i autobusy, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Od 1 czerwca na terenie Anglii mogą być otwarte salony samochodowe i wszystkie punkty handlowe na otwartym powietrzu, a od 15 czerwca planowane jest otwarcie wszystkich pozostałych sklepów. Tam, kiedy to możliwe, zaleca się zamawianie towarów w sklepach online. Najwcześniej od 1 lipca, i wyłącznie jeśli takie będą zalecenia naukowców, nastąpi ponowne otwarcie branży turystycznej oraz miejsc publicznych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i reguły dystansowania społecznego.

Pełne wytyczne na stronie brytyjskiego rządu.
Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii

Rząd brytyjski planuje wprowadzenie od 8 czerwca br. obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających do Wielkiej Brytanii z zagranicy (zakaz chodzenia do pracy, szkoły, miejsc publicznych oraz korzystania z transportu publicznego i taksówek; osoby te nie powinny także przyjmować gości, w tym rodziny i znajomych, chyba że w celu otrzymania niezbędnej pomocy). Osoby te będą musiały wypełnić formularz (contact locator form), w którym wskażą informacje na temat miejsca swojego przebywania. Rekomendowane będzie zainstalowanie przez nich aplikacji NHS Covid-19. W przypadku nieprzestrzegania zasad kwarantanny na takie osoby będą nałożone mandaty w wysokości 1 tys. GBP lub postępowanie w wyniku którego może zostać nałożona wyższa kara (unlimited fine). Kara za niewypełnienie formularza wynosi 100 GBP. Władze regionalne będą mogły wprowadzić swoje własne rozwiązania w tej sprawie. Na terenie kraju zostaną utworzone spot checks, które będą zajmowały się kontrolowaniem, czy osoby przebywają w samoizolacji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie brytyjskiego rządu.

Lista wyjątków spod zasad kwarantanny.

Objawy koronawirusa

Zalecane jest bezwzględna pozostanie w domu wszystkich osób zamieszkujących gospodarstwo domowe przez 14 dni, jeśli co najmniej jedna osoba w gospodarstwie ma:

  • podwyższoną temperaturę i/lub
  • nowo nabyty, ciągły kaszel
  • zaburzenia węchu lub smaku

W przypadku wątpliwości zalecana jest konsultacja poprzez serwis NHS. Istnieje także możliwość rozmowy pod numerem 111. Nie należy iść do przychodni, apteki czy szpitala.

System śledzenia kontaktów (test and trace system)

Począwszy od 28 maja 2020 na terenie Wielkiej Brytanii zostały uruchomione różne systemy identyfikowania osób zarażonych. W Anglii uruchomiono system śledzenia kontaktów (test and trace system). Podstawowym jego założeniem jest, by każdy, kto ma objawy COVID-19, poddał się testowi. Po potwierdzeniu, że dana osoba znalazła się w bezpośredniej bliskości osoby wykazującej objawy wirusa przez min. 15 minut bez noszenia sprzętu ochronnego, będzie ona podlegała kwarantannie. Za kontakt z osobą zakażoną uważa się każdy kontakt, który nastąpił na dwa dni przed wystąpieniem objawów u osoby zakażonej lub do siedmiu dni po pojawieniu się objawów. Osoba taka otrzyma SMS, email lub telefon z informacją o konieczności samoizolacji; ta początkowo jest dobrowolna, ale rząd rozważa, by uczynić ją obowiązkową oraz wprowadzić kary za nieprzestrzeganie jej.

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

Komu przysługuje test

Szczegółowe informacje na stronie brytyjskiego rządu.

Zalecenia dla osób przebywających w Wielkiej Brytanii

Rząd brytyjski opublikował wytyczne dotyczące dystansowania społecznego dla wszystkich osób przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w celu ochrony osób starszych i osób o podwyższonym ryzyku.

Dostępna na stronie rządowej jest również polska wersja językowa.

Osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia są instruowane, aby bezwzględnie pozostać w domu co najmniej do 30 czerwca 2020 i nie opuszczać miejsca zamieszkania nawet w celu zrobienia zakupów spożywczych. Została uruchomiona strona internetowa, na której osoby te mogą zarejestrować się, by następnie otrzymać pomoc od rządu (np. w zapewnieniu dostaw kluczowych produktów – w postaci paczek zostawianych pod drzwiami). Osoby, które mieszkają same są wspomagane przez samorządy lokalne we współpracy z aptekami, sklepami spożywczymi, a logistycznie wysiłki te będą wspomaganie przez wojsko. Czytaj dalej na stronie Ambasady RP w Londynie

Źródło: Ambasada RP w Londynie, Koronawirus w Wielkiej Brytanii – zalecenia dla mieszkańców oraz podróżujących, 31 marca 2020 r.